UREĐAJI ZA OBRADU PLEXIGLASA
služe za savijanje i oblikovanje termoplasta (pleksiglas, PVC, PE PP, PA ABS).

MINI

Višenamjesnki uređaj za savijanje folija i ploča (PVC, PE, PMMA - pleksiglas)

 

Mini-M
Višenamjesnki uređaj za razvlačenje - savijanje folija i ploča (PVC, PE, PMMA- plexiglas)

 

TIP TG
Višenamjenski uređaj za razvlačenje - savijanje folija i ploča (PVC, PE, PMMA - plexiglas)

 

AB-100
Stol za kantiranje - savijanje kvadratnih oblika

 

BT-100
Pokretni stol za savijanje

 

HBR-100
Pokretni stol za savijanje

 

MHT-100
Višestruki stol za savijanje