6007 CSP

6007 CSP

- ugrađena zaštita hladni start
- posebna regulacija tepmerature zraka i extrudata
- jednostavan za upotrebu


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 6007 CSP:

KAT. BR.

V

W

KAPACITET ZAVARIVANJA

VRSTA MATERIJALA

TEŽINA

DIMENZIJE

DX275

230 Volt

5300 Watt

6,0kg/h

Granulat PE, PP

12,5kg

660x127x365

DX275.400

400 Volt

5300 Watt

6,0kg/h

Granulat PE, PP

12,5kg

660x127x600