6007 CP

6007 CP


- ugrađena zaštita hladni start
- posebna regulacija tepmerature zraka i extrudata
- jednostavan za rukovanje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 6007 CP:

KAT. BR.

V

W

KAPACITET ZAVARIVANJA

VRSTA MATERIJALA

TEŽINA

DIMENZIJE

DX256

3x400 Volt

6000 Watt

6,0kg/h

Granulat PE,PP

17,8kg

852x267x242x430