2007 CS

2007 CS


- Jedinstveno mjerenje temperature
- Ugrađen hladni start zaštite zraka i ekstrudata
- Posebna regulacija temperature zraka i ekstrudata
- Mala težina zbog olakšane izvedbe
- Debljina zavarivanja materijala od  5-40 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 2007 CS:

kat. br.

V

W

kapacitet zavarivanja

vrsta materijala

elektroda

težina

dimenzije

DX 260

230 V

3600 W

1,8 kg/h

4mm PE, PP

PVDF,PVC

7,0 kg

530x120x340

DX 260.5

230 V

3600 W

1,8 kg/h

5mm PE,PP

PVDF

7,0 kg

530x120x340

DX260.120

120 V

3600 W

Max 1,8 kg/h

4mm PE,PP

PVDF,PVC

7,0 kg

530x120x340

DX260.120.5

120 V

3600 W

Max 1,8 kg/h

5mm PE,PP,

PVDF

7,0 kg

530x120x340